Niepubliczne Przedszkole - Mały Einsteinek

Czym jest psychoterapia TSR?

Czym jest psychoterapia TSR? Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest obecnie dynamicznie rozwijającą się metodą, stosowaną nie tylko w profesjonalnej psychoterapii, ale również w pracy rozwojowej, szkoleniowej, w doradztwie biznesowym. Założycielami tej metody byli Steve de Shazer i Insso Kim Berg, którzy W 1978 roku założyli Brief Family Therapy Center w Milwaukee. Powołując się na późne prace Miltona H. Ericksona oraz metody pracy w Mental Research Institute w Palo Alto stworzyli model, który uznawany jest za jedno z wielu kreatywnych podejść w psychoterapii. Od 1990 roku TSR sukcesywnie rozwija się w Polsce jako podejście pychoterapeutyczne.

Podstawowe założenia:
• Jeśli coś działa - rób tego więcej.
• Jeśli coś nie działa - rób coś innego.
• Jeśli coś się nie zepsuło - nie naprawiaj.
• Nie komplikuj, życie jest naprawdę proste.

Celem psychoterapii jest poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla trudnej sytuacji, zaś odkrywanie źródeł problemu i jego analiza ograniczona jest do niezbędnego minimum. Koncentracja na celu, możliwościach i pożądanej zmianie zwiększa szansę na osiągnięcie tego czego pragnie klient.


Psychoterapeuta Kraków w trakcie terapii:
• skupia się potrzebach człowieka (a nie problemach),
• odkrywa jego zasoby i mocne strony (a nie deficyty i zaburzenia),
• dopytuje o  jego dotychczasowe osiągnięcia (a nie porażki i potknięcia),
• szuka wyjątków od sytuacji problemowych (a nie częstotliwości występowania problemu),
• nakreśla pozytywny obraz przyszłości (zamiast trudnej i odbierającej siły przeszłości).Skutki psychoterapii prowadzonej tą metodą są szybko widoczne, mierzalne i mogą podlegać weryfikacji. Cele terapeutyczne podlegają podobnym zasadom, jak cele wyznaczane w coachingu czy w biznesie. Praca nad określeniem i uszczegółowieniem celu jest zwykle pierwszym krokiem w rozmowie z klientem. Zadając pytania o pożądaną przyszłość, rozmawiając o tym jak będzie wyglądał świat bez problemu, tworzymy razem z klientem pozytywną wizję przyszłości, określamy kierunek zmian i budujemy motywację do podjęcia wysiłku.


Sposób pracy
Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacją psychologiczną, są to od jednego do dwóch spotkań, na których omawiamy ogólnie sytuację, trudności i oczekiwania klienta, te spotkania pozwalają się poznać i podjąć decyzję o dalszej współpracy.

Następnie ustalamy kontrakt terapeutyczny oraz drogę do realizacji założonych celów, na którą składa się częstotliwość spotkań i przypuszczalny czas trwania terapii. Kontrakt to wzajemne zobowiązanie do pracy: ja jako terapeuta słucham, wspieram i ukierunkowuję poprzez zadawanie pytań, klient pracuje nad sobą, odkrywa własne możliwości i wprowadza je w życie, realizując zadania domowe.

Kolejne spotkania to praca nad sformułowaniem celu, określeniem zasobów potrzebnych do jego realizacji i wprowadzanie w życie zaplanowanych zmian. TSR to psychoterapia z nurtu terapii krótkoterminowych, a więc dążących do uzyskania szybkiej i trwałej zmiany, więc ilość spotkań zwykle nie przekracza dziesięciu sesji.

Atmosfera samych spotkań terapeutycznych jest przyjazna i mobilizująca do podejmowania kolejnych kroków na drodze do realizacji celu.
Tagi: /

Przeczytaj także: